MoSi2 Heaters

CD Automation Thyristor Units

van CasCade Automation Systems B.V.

MoSi2 Heaters

MoSi2 Verwarmingselementen

​

  • Bij dit soort elementen stijgt de weerstand heel sterk bij een temperatuursstijging

  • De grafiek op deze pagina laat zien dat bij een normale omgeveingstemperatuur de weerstand zeer laag is en dat deze tot wel 10 keer zo hoog wordt bij temperatuurstijgingen

  • Om ervoor te zorgen dat er geen piekstroom ontstaat limiteert de Thyristor Unit de stroom en maakt het de spanning lager door middel van Phase Angle firing en de Current Limit

  • Als de weerstandswaarde een bepaalde vooraf ingestelde waarde heeft bereikt dan kunnen er twee opties gekozen worden via het HMI:
    - Doorgaan met Phase Angle en Current Limit of       Phase Angle en Current Limit wanneer de               weerstand koud is en overgaan op Delayed           Triggering wanneer de lading is gekoppeld aan     een transformer

Applicaties